Tommy Hansen Photography

The citizens ("Medborgarna") from Tommy Hansen on Vimeo.

" data-config-playback-speed="1" data-config-filter="" data-config-filter-strength="">

The citizens SV

 
the_citizens_sv.jpg

Tanken från början var att det skulle bli en vanlig dokumentär skildring, en bok med kontextuella bilder och beskrivande texter. Den tanken förändrades under de två år som förflöt sedan det dokumentärfotografiska projektet “Medborgarna” inleddes under hösten 2015 fram till dess att beslutet fattades hösten 2017 att sätta punkt för projektet och sammanställa en del av allt material i en bok.

Istället för en vanlig bok kom det att bli något som snarare kan anses fylla samma funktion som äldre tiders fotoalbum. Den här boken riktar sig framför allt till alla dem som möjliggjort projektet, till alla dem som fyllt det med mening och värde och som utgör bokens innehåll. En bok till ”medborgarna” själva.

De bilder och texter som finns i den här boken säger i bästa fall gemene man och kvinna någonting om de människor som porträtterats och deras livsmiljö, deras förutsättningar och deras vardag. För medborgarna själva har dessa bilder ett helt annat och mycket viktigare syfte. För medborgarna själva är den här boken inte primärt en skildring av missbruk och hemlöshet i området kring Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Det är i första hand bilder av vänner och bekanta, bilder av människor som det finns band och relationer till, bilder av vänner som inte längre finns bland oss och bilder av händelser som inträffat. För “medborgarna” behövs inga kompletterande beskrivningar i text, inga namn på de personer som porträtterats, ingen sidnumrering och ingen sammanfattning, därför har dessa delar utelämnats i denna bok. Det här är en bok med bilder att skratta och möjligen fälla några tårar till, det är människor och händelser att minnas.

Det hela startade som ett dokumentärfotografiskt projekt med ett ganska tydligt mål, men det kom att bli något helt annat under den tid som förflöt under projektets gång. Det kom att handla mycket om förståelse och insikt i en värld så långt bort men ändå så väldigt nära. Det blev stora portioner av både glädje och sorg. Projektet har avslutats och kamerorna är riktade åt annat håll, men vänskapen, insikterna och förståelsen som detta projekt har bidragit till kommer att finnas kvar.

Fotografering när det är som bäst!

Bildspel

Projektet innebar att på nära håll följa några av de människor som dagligen vistas i området kring Medborgarplatsen, Götgatan och Skanstull på Södermalm i Stockholm. Projektet syftade till att i ord, men framför allt i bild, porträttera dessa människor och deras vardag samt skildra den gemenskap och vänskap som finns där och som måste finnas där för att tillvaron ska fungera. De har alla i någon mening själva valt sina missbruk och de har själva till stor del satt sig i den situation de befinner sig i, men och det är ett mycket stort MEN. Alla dem jag lärt känna skulle välja en annan väg om de bara kunde, de skulle med all säkerhet fatta andra beslut om det gick att backa bandet. Det som skiljer dem från dig och mig är till största delen endast tillfälligheter utmed livets krokiga väg.

Bilderna från detta projekt är svartvita av något som kanske kan anses vara ett estetiskt val, med det reflekterar även det faktum att detta handlar mycket om sorg och smärta men även en hel del om glädje och värme.

Nästa gång du passerar - kosta på dig en hälsning, investera några minuter av din tid och byt några ord med någon som skulle kunnat vara du själv, din bror eller syster, din granne eller barndomsvän. Du kommer att få med dig något som vi behöver mer av i den här världen - insikt och förståelse.

Boken "Medborgarna / The citizens"

book_m.png

Medborgarna / The Citizens

Boken "Medborgarna / The Citizens" kan beställas hos svenska bokhandlare samt via Adlibris, Bokus och CDON (ISBN 978-91-88751-28-7)