Tommy Hansen Photography

Story Northern Iraq's most important asset SV

 

The story behind

Norra iraks viktigaste tillgång

Mosul/Erbil, Iraq Januari 2017
Refugee camps Khazer and Hasan Shami

XT212141-edit-2.jpg

Norra Iraks största tillgång är säkert oljan, i alla fall om man begränsar bilden till att bara omfatta det ekonomiska perspektivet uttryckt som US dollar per fat. Men det finns även andra perspektiv.

Även om mycket tecknas i mörka färger och går i moll i Irak just nu så finns det även mycket glädje här och den tillgången ska inte underskattas. Just glädje är nog Norra Iraks just nu största tillgång. Detta är verkligen påtagligt i de stora flyktinglägren.

XT212328-edit.jpg
XT212253-edit.jpg

Små, små ögonblick av glädje är så viktigt i dessa läger. En boll, en flygande drake, lek med en tom diskmedelsflaska och ett hopprep är världens bästa "pain killer" för den som upplevt för mycket för tidigt i livet.

XT212269-edit.jpg

När hopprepet viner och när bollen är i luften finns absolut ingen tanke någon annanstans på något annat. Då är det glädje i koncentrerad form, just då finns inga mörka minnen och inga demoner, just då finns inget då och inget sen, inget innan och inget efter.

XT212201-edit.jpg

Det uppstår kärlek i flyktingläger, människor trolovas bakom taggtråd och stängsel och nya människor föds här.

XT212233-edit-2.jpg

Glädje är Norra Iraks största och mest nödvändiga tillgång, särskilt tillgången till glädje för den generation som ska ta vid när nuvarande generation är färdiga med sina misstag och felsatsningar.