Tommy Hansen Photography

The citizens ("Medborgarna") from Tommy Hansen on Vimeo.

" data-config-playback-speed="1" data-config-filter="" data-config-filter-strength="">

Masaai land EN

 

(Only available in Swedish)

masaai_land_sv.jpg

"Masaailand" är, ur ett dokumentärfotografiskt perspektiv, möjligen något som kan falla inom ramen för ett projekt. Men, det som tog sin början 2007 har under årens lopp kommit att bli något som är väldigt mycket mer, mycket större och väldigt mycket viktigare än ett fotografiskt projekt. Det har kommit att utvecklas till något som närmast kan beskrivas som en relation till ett folk och vänskap med många av de masaaier som lever i området där Kenya möter Tanzania, där Serengeti byter namn till Masaai Mara, där torkan och regnet sätter ramarna för livet.

Besöken i området har varit många under det decennium som förflutit sedan 2007 och det har inneburit unika möjligheter att få lära känna många av de människor som lever i området och ta del av de kenyanska masaaiernas kultur, en kultur med seder och bruk som är till lika delar självklar, fascinerande och skrämmande. Traditionerna är starka och värnas, inte sällan övergår det mitt förstånd men samtidigt förstår jag alltid att jag inte förstår allt. Om någon plats på jorden är mitt andra hemland så är det masaailand.

Under årens lopp har bilder och beskrivningar som skildrar de kenyanska masaaiernas vardag och ceremonier visats vid flera utställningar och föredrag. Förhoppningsvis kan ytterligare en utställning visas under 2020.